Kemaskini KP & Callsign

Anda perlu mengisi borang web ini untuk mengemaskinikan nombor kad pengenalan anda di dalam sistem setelah gagal log in walaupun telah mencuba beberapa kali.

Sebagai peringatan, untuk kali pertama, Login ID dan katalaluan ialah nombor kad pengenalan anda (tanpa sempang, tanpa jarak).

Kegagalan login mungkin berpunca dari kesilapan data entry (human error) ke dalam pengkalan data. Kemudian, setelah kad pengenalan anda dikemaskinikan oleh pentadbir sistem (beri tempoh 24 jam), anda perlu log in sendiri ke dalam sistem keahlian untuk mengemaskinikan maklumat yang lain.

Sekiranya callsign anda telah berubah, sila kemaskini disini juga. Terima kasih.