Mapping Latihan Simplex untuk MySET

Lokasi peserta yang telah mendaftar

Kemaskini terakhir: 08/03/2021 16:27:26

Yang belum mendaftar, sila ke Pendaftaran Latihan Simplex 9 Mac 2021

Panduan Mengguna dan Mengisi Borang Berita.

Sila sertai Group Telegram disini.

Sila semak lokasi masing-masing. Untuk paparan optimum, sila gunakan PC.